LĨNH VỰC PHÒNG SẠCH

Các loại sàn trong phòng sạch
10 Th2
Phòng sạch còn được gọi là chỉ không gian mà độ sạch của không khí đạt mức cần thiết cho các hoạt...
Phòng sạch là gì?
09 Th2
.Phòng hiện nay được ứng dụng rất rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm nâng cao chất lượng sản...
THI CÔNG VÁCH, TRẦN PANEL PHÒNG SẠCH
17 Th7
Thi công panel phòng sạch. Hiện nay rất nhiều đơn vị thi công phòng sạch. Nhưng mọi người đều chưa hiểu hết...
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phòng Sạch
04 Th7
Yếu tố ảnh hưởng đến phòng sạch. Để công tác phòng sạch đạt kết quả tốt, nhiều tài liệu liên quan đã...
Thiết Kế Phòng Sạch
30 Th6
Thiết kế phòng sạch gồm mấy bước? Trình tự thiết kế như thế nào? Với bài biết này Chtech gửi đến các...
CÁC LOẠI THIẾT BỊ TRONG PHÒNG SẠCH
29 Th6
Phòng sạch có cấu tạo như các phòng khác, nó được cấu tạo bởi hệ thống vách trần sàn, hệ thống điện...
Bản Vẽ Thiết Kế Phòng Sạch
27 Th6
Bản vẽ thiết kế phòng sạch là phương tiện truyền đạt và trao đổi giữa các bên. Giúp các bên trao đổi...
Điều Hòa Thông gió Phòng Sạch
17 Th3
Thiết kế điều hòa thông gió là một hệ thống không thể thiết trong phòng sạch. Hệ thống điều hòa thông gió...
Thiết Kế Điện Phòng Sạch
17 Th3
Thiết kế điện phòng sạch bao gồm hệ thống điện chiếc sáng phòng sạch, cấp nguồn cho các thiết bị và đặc...