Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng gì?

1. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng gì?

1.1 Khái niệm về ánh sáng đơn sắc:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu duy nhất và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. Trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều về ánh sáng đơn sắc. Sau đây mình xin kể một số ví dụ về ánh sáng đơn sắc

1.2 Ví dụ về ánh sáng đơn sắc:

  • Ánh sáng đơn sắc ở các bóng đén led.

1.3 Một số câu hỏi về ánh sáng đơn sắc 

Câu hỏi số 1: 

Phát biểu nào sáu đây đúng về ánh sáng đơn sác là ánh sáng.

Câu hỏi về ánh sáng đơn sắc

 

Câu hỏi số 2: 

Câu hỏi về ánh sáng đơn sắc và tần số của ánh sáng

cau-hoi-ve-sanh-sang-don-sac

Đọc thêm bài viết: nguồn sáng là gì , tia sáng là gì?, có mấy loại chùm sáng?Nhận Xét Của Khách Hàng

Bình luận đã bị đóng.