LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Nhà Thuốc Đạt Tiêu Chuẩn GPP
28 Th9
Bài viết này công ty Chtech gửi đến bạn đọc những nội dung mới nhất về nhà thuốc, quầy thốc đạt tiêu...
Tiêu Chuẩn WHO GMP Trong Sản Xuất Dược Phẩm
28 Th9
Tiêu chuẩn WHO GMP hiện nay được rất nhiều các nhà máy sản xuất dược phẩm áp dụng. Với mục đích nâng...
Tư vấn, Xây dựng nhà máy sản xuất Thực Phẩm Chức Năng
23 Th7
Xây Dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP Tiêu chuẩn GMP là gì ? GMP trong ngành...
Bản Vẽ Phòng Sạch GMP
22 Th7
Bản vẽ thiết kế phòng sạch GMP có các loại bản như là bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà máy...
Thiết kế phòng sạch dược phẩm
20 Th7
Thiết kế phòng sạch dược phẩm. Phòng sạch dược phẩm là hệ thống phòng được kiểm soát nhiệt độ , độ ẩm, và...
Tiêu chuẩn GMP trong ngành dược
17 Th7
Bài viết này Chtech muốn gửi đến bạn đọc nội dung tóm tắt tiêu chuẩn GMP được áp dụng trong sản xuất...
Thiết Kế Phòng Sạch GMP
20 Th5
Giới thiệu về nhà máy đạt chuẩn GMP GMP là một tập hợp các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho ngành dược...
Thi Công Phòng Sạch Dược Phẩm
16 Th3
Thi công phòng sạch dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP. Yêu cầu các vật liệu trong phòng sạch phải có khả năng...