TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH ISO 14644-1

Công ty Chtech xin đưa đến các bạn những nội dung chính được tóm tắt trong tiêu chuẩn Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 :2015. Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 là một loạt các tiêu chuẩn bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và sử dụng phòng sạch. Nó được phát triển với mục đích đảm bảo rằng các sản phẩm không có các hạt và vi sinh vật. Nó được sử dụng trong ngành y tế, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp điện tử và những ngành khác.

Xem thêm: Công ty thi công phòng sạch, thiết kế phòng sạch

1. Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 : 2015

.Tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ phòng sạch, ISO 14644-1 (ban đầu được xuất bản vào năm 1979), được cập nhật vào năm 2015 để phản ánh các công nghệ và phát triển mới trong đo lường độ sạch. Các thay đổi được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bản sửa đổi này cung cấp những cải tiến đáng kể cho tài liệu gốc, đã hơn 30 năm tuổi.

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 2015 là tiêu chuẩn nói về các phương pháp thiết kế thi công xây dựng và đánh giá về phòng sạch. Nó cũng bao gồm các quy định về thiết kế, lắp đặt và bảo trì thiết bị như hệ thống lọc không khí. Không chỉ thế tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 còn cung cấp các thuật ngữ và thiết bị đo trong phòng sạch.

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 146441

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 146441

1.1 Nội dung chính tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 :2015

 • Phần 1: Nối về phân loại cấp độ sạch theo số hạt lượng bụi có trong không khí,
 • Phần 2: Hướng dẫn phương pháp thử nồng độ bụi. Hay nói cách khác là phương pháp đo số hạt bụi có trong một m3 không khí.
 • Phần 3: Theo dõi giám sát cung cấp thông tin về hiệu suất phòng sạch
 • Phần 4: Thiết kế, thi công phòng sạch
 • Phần 5: Vận hành phòng sạch
 • Phần 6:  Các thuật ngữ được sử dụng trong phòng sạch

Trên là 6 phần nội dung chính mà chúng ta cần quan tâm tới để tư vấn thiết kế hệ thống phòng sạch cho khách hàng. Và một phần giúp chúng ta nắm bắt được các phương pháp đo, đánh giá được phòng sạch. Các bạn có thể  xem thêm chi tiết thì tải file tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 PDF tiếng Việt.  ( tại đây                  

1.2 Tiêu chuẩn cấp độ sạch theo ISO 14644-1:2015

Bảng: Các cấp độ sạch hạt trong không khí được lựa chọn cho phòng sạch và vùng sạch

Số phân loại (N) Giới hạn nồng độ cực đại (hạt/m3 không khí) với các hạt có kích thước bằng và lớn hơn kích thước đã biết được nêu ra dưới đây[giới hạn nồng độ được tính theo phương trình )
0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 1 μm 5 μm
ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 – Class 1 1 000 237 102 35 8
ISO 4 – Class 10 10 000 2 370 1 020 352 83
ISO 5 – Class 100 100 000 23 700 10 200 3 520 832
ISO 6 – Class 1000 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
ISO 7 – Class 10 000 352 000 83 200 2 930
ISO 8 – Class 100 000 3 520 000 832 000 29 300
ISO 9 – Class 1000 000 35 200 000 8 320 000 293 000
CHÚ THÍCH: Độ không đảm bảo đo liên quan đến quá trình đo đòi hỏi các dữ liệu về nồng độ với không quá ba chữ số có nghĩa được sử dụng trong việc xác định mức phân loại

 

 

cong-thuc-tinh-so-hat-bui-trong-phong-sach

cong-thuc-tinh-so-hat-bui-trong-phong-sach

Xem thêm: tiêu chuẩn phòng sạch

2. Những thay đổi tiêu chuẩn ISO 14644-1 :2015 

2.1 Số điểm lấy mẫu khi kiểm tra phòng sạch

 • So với tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:1999 thì các điểm lấy lấy của tiêu chuẩn chuẩn ISO 14644-1:2015 đã tăng hơn so với lần trước, Nhìn vào trong bản bên dưới chúng ta có thể thấy được số lượng điểm kiểm tra lấy mẫu phòng sạch có diện tích từ 2 đến 1000m2 đã tăng lên. Xong trong quá trình do đạc các điểm rủi ro, hay các góc chết mà chúng ta không xử lý thì các điểm đo có thể được tăng lên. Và dựa vào cả số liệu từ thiết bị theo dõi của phòng sạch để đánh giá chung,
 • Vậy không ít các bạn lại hỏi tại sao các điểm lại tăng hơn so với tiêu chuẩn năm 1999. Theo mình nghĩ là khi tăng thêm các điểm đo trong phòng sạch sẽ giúp chúng ta kiểm soát độ sạch tốt hơn. Các điểm được đánh đấu cụ thể trên bản vẽ, trong quá trình đo chúng ta có thể lấy nhiều hơn các điểm ở trong bản vẽ. Để chúng ta đánh giá một cách khách quan hơn.
Diện tích phòng sạch (m2) nhỏ hơn hoặc bằng ISO 14644-1:1999 ISO 14644-1:2015
2 2 1
4 2 2
6 3 3
8 3 4
10 4 5
24 5 6
28 6 7
32 6 8
36 6 9
52 8 10
56 8 11
64 8 12
68 9 13
72 9 14
76 9 15
104 11 16
108 11 17
116 11 18
148 13 19
156 13 20
192 14 21
232 16 22
276 17 23
352 19 24
436 21 25
636 24 26
1 000 32 27
> 1 000 n/a See Formula

Bảng số điểm theo diện tích phòng sạch

2.2 Đánh giá kết quả đo kiểm theo tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:2015

 • Mỗi điểm do chúng ta lấy được nhiều lần và kết quả cuối là kết quả trung bình cộng của tất cả các lần đo. Cho kể khi các lần đo có số lượng hạt bụi lớn hơn số lượng hạt bụi tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:2015 cho phép. Nhưng kết quả đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả của  toàn phòng, Trong trường hợp kết quả chung toàn phòng thấp hơn tiêu chuẩn yêu cầu
 • Vì vậy khi đo chúng ta không lên quá vội và đánh giá kết quả chỉ sau 1 hay 2 lần đo đầu tiên. Mà chúng ta hãy đo hết toàn bộ các điểm nhiều lần và ghi chép lại để có số liệu cụ thể phục vụ cho việc đánh giá tổng quát.

3. Thời gian đo mẫu của tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015

 • Đối với thời gian đo lấy mẫu ( giải thích thêm là thời gian máy đo lấy lượng không khí trong phòng vào máy để đo số hạt bụi trên một lần đo). Với các máy đo thường có đo 1 lần từ 2 đến 100 lít trên 1 lần đo, tương ứng với thời gian khoảng 1 đến 10 phút cho 1 lần. Thời gian đo tướng đối lớn so với lần trước.
 • So với phiên bản cũ thi không đề xuất tới tần suất đo lấy mẫu. Trong các kết quả đo chỉ thấy các kết quả đo cuối cùng, và so sánh với tiêu chuẩn và khối lượng đo. Vì vậy cũng nhiều bên chưa xác định được số lượt đo tại một điểm. Còn với bên mình khi đo nghiệm thu thì mình đo từ 2 đến 3 lần và lấy trung bình cộng, Rồi so sánh với tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:2015.
 • Trong một số trường hợp không đạt chúng ta cần phải xem xét toàn bộ hệ thống thông gió và kịp thời phát hiện những vị trí phát sinh bụi. Từ đó đưa ra những giải phướng án giải quyết triệt để.
 • Với bài viết này công ty cơ điện lạnh Chtech cung cấp đến các bạn về những nội dung chính trong tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:2015. Và sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 để mọi người cùng lắm bắt được. Và tránh các lỗi không đáng có khi thiết kế thi công phòng sạch. Trân trọng!


Nhận Xét Của Khách Hàng

Bình luận đã bị đóng.