tiêu chuẩn phòng sạch dược phẩm

Tư vấn, Xây dựng nhà máy sản xuất Thực Phẩm Chức Năng
23 Th7
Xây Dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP Tiêu chuẩn GMP là gì ? GMP trong ngành...
Bản Vẽ Phòng Sạch GMP
22 Th7
Bản vẽ thiết kế phòng sạch GMP có các loại bản như là bản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà máy...
Thiết kế phòng sạch dược phẩm
20 Th7
Thiết kế phòng sạch dược phẩm. Phòng sạch dược phẩm là hệ thống phòng được kiểm soát nhiệt độ , độ ẩm, và...
Phòng sạch GMP
19 Th7
Phòng sạch GMP. GMP có những yêu cầu cơ bản đối với xưởng sản xuất. Yêu cầu xây dựng phòng sạch GMP chứa...
Tiêu chuẩn GMP là gì?
17 Th7
TIÊU CHUẨN GMP GMP được viết tắt từ cụm từ Good Manufacturing Practices. Là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, được...
Thiết Kế Phòng Sạch GMP
20 Th5
Giới thiệu về nhà máy đạt chuẩn GMP GMP là một tập hợp các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho ngành dược...
Thi Công Phòng Sạch Dược Phẩm
16 Th3
Thi công phòng sạch dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP. Yêu cầu các vật liệu trong phòng sạch phải có khả năng...